đặt bàn online

Thực Đơn Của Chúng Tôi

Giá: Liên Hệ

Thực Đơn

Cháo Cá Hồi

Giá: Liên Hệ

Thực Đơn

Lẩu Cá Hồi

Giá: Liên Hệ

Thực Đơn

Nem Cá Hồi

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ

Thực Đơn

Cá Hồi Chiên Xù

Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ
Giá: Liên Hệ